Metalbud Nowicki

Dla firmy Metalbud Nowicki w Rawie Mazowieckiej – wykonujemy prace rozbiórkowe starej hali magazynowej, w jej miejsce powstanie hala warsztatowa z suwnicą na potrzeby produkcji. Nasz zakres prace rozbiórkowe, prace fundamentowe (stan zero)