Handlopak

Generalne wykonawstwo chłodni dla przechowywania owoców.