Hala magazynowa z budynkiem socjalnym – Szamoty

2019r. – W miejscowości Szamoty byliśmy wykonawcą obudowy hali magazynowej i robót murowo wykończeniowych na budynku socjalno biurowym. Hala o powierzchni 1200m2 obudowana płyta warstwową z rdzeniem z poliuretanu, dostawa i montaż doświetla dachowego. Budynek socjalno biuro o powierzchni 550m2 – wykonywane przez nas roboty murowe , pokrycie dachu, tynki gipsowe i cementowo wapienne.